Vai Trò Của Pháp Luật có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website hayvuisong.com sẽ tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Vai Trò Của Pháp Luật trong bài viết này nhé!

Nội dung chính

Video: Chia sẻ kiến thức pháp luật – Pháp luật Đại cương Part 7

Bạn đang xem video Chia sẻ kiến thức pháp luật – Pháp luật Đại cương Part 7 được cập nhật từ kênh Học luật online từ ngày 13:03:51 19/03/2020 với mô tả như dưới đây.

Chúc các bạn học tập thật vui và đừng quên like, share, đăng ký kênh của mình theo đường link bên dưới đây để đón xem những video và bài viết khác nhé. Cảm ơn các bạn!
https://kienthucphapluatonline.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMME1ER6gzpyOjmYuBEfPow

Một số thông tin dưới đây về Vai Trò Của Pháp Luật:

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Tìm hiểu về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM – NGÀY TÔN VINH HIẾN PHÁP,
PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC Ý THỨC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT
CHO MỌI NGƯỜI TRONG XÃ HỘI

I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT

Bài viết liên quan:  Những bài học bổ ích từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Ngày Pháp luật thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An… đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” tại các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc (Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật …

Bài viết liên quan:  SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH!

Chi tiết thông tin cho Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa…

Một số quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Một số quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

1. Vị trí, chức năng của Quốc hội

– Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

2. Nhiệm kỳ của Quốc hội

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Bài viết liên quan:  Luật nhân quả vợ chồng hôn nhân, hãy biết quý trọng người

3. Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội

– Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

– Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

– Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

4. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội

– Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Bài viết liên quan:  Đối Nhân Xử Thế của Người Xưa

– Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, …

Chi tiết thông tin cho Một số quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Một số quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Pháp luật trong đời sống xã hội

Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Vì pháp luật không chỉ là công cụ để nhà nước quản lý xã hội; phương tiện để công dân thưc hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa mình, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp những giá trị mới.

Bài viết liên quan:  Để mỗi ngày sống đi làm là một ngày vui hạnh phúc, cuộc

Việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan, không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức nhất là đối với trẻ em. Theo khoản 1 Điều 39 Luật trẻ em năm 2016 quy định trẻ em có bổn phận “Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình”.

                                  

 Học sinh dắt người già qua đường

Giữa pháp luật và đạo đức luôn có sự tương tác qua lại, hỗ trợ lẫn nhau. Để nâng cao vai trò và phát triển ý thức đạo đức, ngoài các biện pháp tích cực khác, thì không thể thiếu vai trò của pháp luật và ý thức pháp quyền. Pháp luật chặt chẽ, đầy đủ sẽ giáo dục, phát triển ý thức, đạo đức con người phát triển; ngược lại khi đạo đức được mở rộng và ảnh hưởng một cách toàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, thúc đẩy pháp luật phát triển.

Bài viết liên quan:  Người giàu chân chính là người như thế nào

Do đó, pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nền đạo đức của xã hội. Có thể nói, pháp luật là phương tiện không thể thiếu được cho sự tồn tại bình thường của xã hội nói chung và nền đạo đức nói riêng.

Bởi lẽ, “pháp luật bao giờ cũng là một trong những biện pháp để khẳng định một chuẩn mực đạo đức và biến nó thành thói quen. Chuẩn mực càng khó khẳng định bao nhiêu thì vai trò của pháp luật càng quan trọng bấy nhiêu. Vì vậy, không t…

Chi tiết thông tin cho Pháp luật trong đời sống xã hội…

Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP

Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP

Bài viết liên quan:  Câu chuyện thành công Nguyễn Thị Phương Thảo: Nữ tỷ phú

1. Khái quát chung về tổ chức công đoàn
Công đoàn là tổ chức có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta. Ngay tại Điều 10, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài viết liên quan:  5 cách để vượt qua khi bạn mất động lực cuộc sống

Vị trí và vai trò của tổ chức công đoàn được tái khẳng định tại Điều 1, Luật Công đoàn 2012. Điều đó cho thấy, trong các quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức Công đoàn có một vị trí đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, đồng thời là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động – người có vị thế yếu thế so với người sử dụng lao động trong quan hệ lao động1.

Sự thành lập của tổ chức đại diện người lao động là một phong trào lớn trên thế giới, xuất hiện tại châu Âu vào đầu thế kỷ XIX đồng thời với cuộc cách mạng kĩ nghệ, khi người lao động có nhu cầu cần được bảo vệ trước sức mạng của người sử dụng lao động và tự ý thức được giá trị sức mạnh tập thể2. Ở Việt Nam, tổ chức công đoàn có lịch sử ra đời từ những năm 20 của thế kỷ XX. Dưới các tầng áp bức của chế độ phong kiến thực dân, giai cấp công nhân Việt Nam đã liên kết để thành lập các tổ chức nghiệp đoàn, công hội để đấu tranh đòi quyền lợi cho giai cấp mình. Trong các nghiệp đoàn, công hội đó, tổ chức công hội Ba Son được thành lậ…

Bài viết liên quan:  Tưởng Giới Thạch- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Chi tiết thông tin cho Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP…

Công tác xây dựng pháp luật và việc phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam hiện nay

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Chính phủ, tháng 9/2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong tiến trình Đổi mới đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với công tác tổ chức thi hành pháp luật được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội của đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nội hàm và yêu cầu mới nhằm tạo lập hành lang pháp lý vững chắc, huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư, giải phóng mọi tiềm năng phát triển của đất nước. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định phải “đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới”1 đồng thời yêu cầu “đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội…”2. Bởi vậy, để đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Bài viết liên quan:  Luật nhân quả vợ chồng hôn nhân, hãy biết quý trọng người

Có thể thấy, cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với hoạt động xây dựng pháp luật đã được quan tâm ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX thông…

Chi tiết thông tin cho Công tác xây dựng pháp luật và việc phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam hiện nay…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Vai Trò Của Pháp Luật

Tạp chí mặt trận, tạp chí mặt trận online, mặt trận, mặt trận tổ quốc Việt nam

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Vai Trò Của Pháp Luật này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan khác như Nghệ thuật sống

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về Vai Trò Của Pháp Luật trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục Sống tốt hơn để tham khảo kinh nghiệm sống khác.
Nếu có ích, hãy chia sẻ:
Chuyên mục: Nghệ thuật sống