Sống lạc quan

Phương pháp sống lạc quan

Nghiên cứu mới tiết lộ cho thấy: Những người sống lạc quan không những ít bị trầm cảm mà họ còn có trái tim và buồng phổi mạnh khỏe hơn, hệ thống miễn dịch “dẻo dai” hơn, sống lâu hơn và dễ thành công hơn. Sau đây là những “mẹo nhỏ” Đọc tiếp…