Quy Luật Là Gì có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website hayvuisong.com sẽ tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Quy Luật Là Gì trong bài viết này nhé!

Nội dung chính

Video: QUY LUẬT LÀ GÌ?

Bạn đang xem video QUY LUẬT LÀ GÌ? được cập nhật từ kênh Triết học & Cuộc sống từ ngày 04:06:32 10/06/2021 với mô tả như dưới đây.

#triethoc, #triethocmac, #quyluat.
Nội dung gồm:
1. Khái niệm quy luật.
2. Tính chất của quy luật.
3. Phân loại quy luật
4. Vai trò của việc nhận thức quy luật.

Một số thông tin dưới đây về Quy Luật Là Gì:

Quy luật là gì? Đặc điểm của quy luật

“Sinh, lão, bệnh, tử” là một trong những quy luật chi phối cuộc sống hằng ngày và luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Vậy, quy luật là gì?

Sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các mối quan hệ về quy luật.

Quy luật là gì?

Theo cách hiểu thông thường, thì quy luật là những hiện tượng có tính logic, trật tự và lặp đi lặp lại trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ như việc con người được sinh ra và rồi sẽ phải trở về với cát bụi; đó chính là quy luật.

Bài viết liên quan:  Khoai lang sấy giòn

Dưới góc nhìn của triết học, quy luật lại là sản phẩm của hoạt động tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính tổng thể của chúng. Tức là quy luật là các sự việc, hiện tượng trong cuộc sống, và dưới tư duy, nhận thức của con người, mà nó được đúc kết thành những quy luật cụ thể. Mà lỗ Tấn đã từng có câu nói rất nổi tiếng rằng “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật biện chứng, thì quy luật luôn có tính khách quan. Tức chúng vẫn luôn tồn tại trong thực tiễn, diễn ra hằng ngày dù không có sự nhận thức, phản ánh của tư duy con người. Tức là, con người không thể tạo ra hay làm biến mất các quy luật mà chỉ có thể nhận thức, chấp nhận và  vận dụng chúng trong cuộc sống thực tiễn.

Bài viết liên quan:  Wikipedia Tiếng Việt- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Còn theo quan niệm của chủ nghĩa duy tâm, vì quy luật là sự phản ảnh của tư duy não bộ mỗi người, do đó, nó lại luôn mang theo sự đánh giá, quan điểm các nhân, vì vậy, quy luật không thể có tính khách quan.

Tuy nhiên, ngày nay, đa phần mọi người nhìn nhận quy luật là những hiện tượng lặp đi lặp lại và mang tính khách quan.

Đặc điểm của quy luật theo chủ nghĩa duy vật biện chứng

Sau khi tìm hiểu về định nghĩa quy luật là gì?, trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu về đặc điểm của quy luật theo chủ nghĩa duy vật biện chứng.

+ Tính khách quan và đương nhiên:

Mọi quy luật đều tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý chí, tư duy của con người. Các quy luật được nêu ra chỉ là sự phản ánh của nhận thức, tư duy của con người đối với thế giới khách quan bên…

Bài viết liên quan:  Yêu thầm lặng

Chi tiết thông tin cho Quy luật là gì? Đặc điểm của quy luật…

Quy luật là gì? Định nghĩa và phân loại quy luật theo triết học Mác – Lênin.

“Quy luật” là thuật ngữ chúng ta thường xuyên bắt gặp trong các môn khoa học và trong thực tiễn cuộc sống. Đối với triết học Mác – Lênin, chúng ta càng cần phải nắm chắc định nghĩa quy luật là gì và việc phân loại quy luật.

1. Định nghĩa quy luật

– Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của của các sự vật cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng.

– Mọi quy luật đều mang tính khách quan. Các quy luật được phản ánh trong các khoa học không phải là sự cấu tạo thuần túy của tư tưởng. Những quy luật do khoa học phát hiện ra chính là sự phản ánh những quy luật hiện thực của thế giới khách quan và của tư duy.

Bài viết liên quan:  Thất bại là mẹ thành công, là bài học sâu sắc nhất của thành

– Giữa chủ nghĩa duy vật và duy tâm luôn diễn ra cuộc đấu tranh khi giải đáp câu hỏi quy luật là gì. Các nhà triết học duy tâm luôn phủ nhận sự tồn tại khách quan của quy luật. 

2. Phân loại quy luật

Các quy luật hết sức đa dạng, muôn vẻ. Chúng khác nhau về mức độ phổ biến, về phạm vi bao quát, về tính chất, vai trò của chúng đối với với quá trình vận động và phát triển của sự vật.

Do đó, việc phân loại quy luật là cần thiết để nhận thức và vận dụng có hiệu quả các quy luật khác nhau phục vụ mục đích của con người trong thực tiễn.

2.1. Căn cứ vào trình độ tính phổ biến, các quy luật có thể được chia thành:

– Các quy luật riêng:

Là các quy luật biểu hiện những mối liên hệ đặc trưng cho một phạm vi nhất định những hiện tượng cùng loại.

Bài viết liên quan:  Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Ví dụ: Quy luật vật lý, quy luật hóa học, quy luật sinh học.

– Các quy luật chung:

Đó là các quy luật có phạm vi tác động rộng hơn so với quy luật riêng.

Ví dụ: Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Quy luật này được áp dụng cho cả vật lý, hóa học, sinh học…

– Những quy luật phổ biến:

Đây là những quy luật tác động trong mọi lĩnh của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Ví dụ: Ba quy luật của …

Chi tiết thông tin cho Quy luật là gì? Định nghĩa và phân loại quy luật theo triết học Mác – Lênin….

Trang xem chi tiết tác phẩm đoạt giải | Búa Liềm Vàng

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết “Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay” và bài “Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng: Bình tĩnh phòng ngừa, chủ động ngăn chặn và kiên quyết tẩy trừ” đoạt Giải B – Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất – năm 2016 của Tạp chí Cộng sản.

Bài viết liên quan:  Loạt ảnh Chợ Lớn xưa

Bài 1: Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nayTháng 5-1969, trongDi chúccủa mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”(1). Và, 42 năm sau đó,trongCương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011),Đảng ta khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”(2).

 Đảng cầm quyền, đối với chúng ta, vẫn luôn là vấn đề cực kỳ hệ trọng, hết sức phong phú và mới mẻ. Năm 2011, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”(3). Năm 2016, tại Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định: “Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; các nguy cơ cần phải phòng ngừa đối với đảng cầm quyền”(4). Đó là những nội dung chủ yếu của hai trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong tầm nhìn 2016 – 2021(5).

Bài viết liên quan:  Thế Giới Quan- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Rõ ràng, trước yêu cầu mới đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, chưa khi nào như hiện nay, vấn đề đảng cầm quyền càng trở nên cấp bách. Đây là việc rất cơ bản, mệnh hệ, xuyên suốt và quán xuyến các quyết sách chính trị và thực tiễn cầm quyền của Đản…

Chi tiết thông tin cho Trang xem chi tiết tác phẩm đoạt giải | Búa Liềm Vàng…

Trang xem chi tiết tác phẩm đoạt giải | Búa Liềm Vàng

“Kỷ luật thép” là truyền thống cao quý, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thế nhưng, với nhiều mưu đồ thâm độc, lợi dụng sự nghiêm minh của “kỷ luật thép” được công khai rộng rãi, các thế lực thù địch đã chủ ý cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị tung ra nhiều chiêu trò chống phá, xuyên tạc sự thật, hòng làm sai lệch bản chất và truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam.

Bài viết liên quan:  LỜI KHUYÊN CỦA CHA

1. Không khó để nhận ra, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trên nhiều trang mạng xã hội, các lực lượng thù địch đang ra sức tung hô, bịa đặt, đưa ra không ít cái gọi là “ví dụ” hòng bôi nhọ truyền thống và xúc phạm danh dự cán bộ, chiến sĩ và QĐND Việt Nam; phủ nhận sự đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch còn nghĩ ra không ít “luận cứ”, quy chụp, cho rằng những sai phạm diễn ra trong quân đội thời gian qua xuất phát từ chính bản chất, truyền thống và đặc thù hoạt động quân sự; cho nên, quân đội không thể sửa chữa sai phạm, khuyết điểm; không thể lấy lại được danh dự, uy tín… Mặt khác, họ cố tình bóp méo, trắng trợn suy diễn rằng nội bộ quân đội đang có vấn đề, biểu hiện mất đoàn kết trước thềm đại hội đảng.

Bài viết liên quan:  Khoai lang sấy giòn

Đây thực chất vẫn là những luận điệu chống phá cũ rích, hòng đánh tráo bản chất và hiện tượng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Đây cũng là chiêu trò thâm độc, hòng “mượn gió bẻ măng”, được vận hành theo lối “đến hẹn lại lên” đã quá quen thuộc của các thế lực thù địch, hiềm khích.

Những âm mưu, thủ đoạn này hết sức nguy hiểm. Bởi lẽ, trong thời đại kỷ nguyên số, bùng nổ mạng xã hội, những luận điệu thâm độc vẫn hằng ngày, hằng giờ tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ việc không nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của QĐND Việt Nam, một s…

Bài viết liên quan:  Để mỗi ngày sống đi làm là một ngày vui hạnh phúc, cuộc

Chi tiết thông tin cho “Kỷ luật thép” là truyền thống cao quý, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam…

Luật Công an nhân dân năm 2018 số 37/2018/QH14

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số:
37/2018/QH14

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

LUẬT

CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động;
vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế
độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Bài viết liên quan:  LỜI KHUYÊN CỦA CHA

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu
như sau:

1. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa,
phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc
gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

2. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật
về trật tự, an toàn xã hội.

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ là công
dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực
nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp
tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ
thuật của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ
quan.

Bài viết liên quan:  Thất bại là mẹ thành công, là bài học sâu sắc nhất của thành

5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là công
dân Việt Nam thực hiện nghĩ…

Chi tiết thông tin cho Luật Công an nhân dân năm 2018 số 37/2018/QH14…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Quy Luật Là Gì

quy luật là gì?, quy luat la gi?, quy luật là?, quy luat la?, định nghĩa quy luật, khái niệm quy luật, cái gì là quy luật?, quy luật la g?, quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật tư duy, nhận thức về quy luật, trình bày quy luật, vai trò của quy luật, vai tro cua quy luat, tính chất của quy luật, tinh chat cua quy luat, phân loại quy luật, phan loai quy luat

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Quy Luật Là Gì này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan khác như Nghệ thuật sống

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về Quy Luật Là Gì trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục Sống tốt hơn để tham khảo kinh nghiệm sống khác.
Nếu có ích, hãy chia sẻ:
Chuyên mục: Nghệ thuật sống