Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website hayvuisong.com sẽ tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trong bài viết này nhé!

Video: Việt Nam Sử Lược #1 Tác Phẩm Kinh Điển của Trần Trọng Kim

Bài viết liên quan:  CUỘC SỐNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ VÔ NGHĨA

Bạn đang xem video Việt Nam Sử Lược #1 Tác Phẩm Kinh Điển của Trần Trọng Kim được cập nhật từ kênh NDT từ ngày 21:09:25 29/09/2018 với mô tả như dưới đây.

Một số thông tin dưới đây về Đại Việt Sử Ký Toàn Thư:

Đại Việt sử ký toàn thư – Wikipedia tiếng Việt

Đối với các định nghĩa khác, xem Toàn thư.

Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書), đôi khi gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết bằng Hán văn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Đây là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn.

Bài viết liên quan:  Châm Ngôn Cuộc Sống- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Bộ sử bắt đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai bộ quốc sử Việt Nam trước đó cùng mang tên Đại Việt sử ký của Lê Văn HưuPhan Phu Tiên. Hoàn thành vào niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479), bộ sử mới của Ngô Sĩ Liên gồm 15 quyển, ghi lại lịch sử Việt Nam từ một thời điểm huyền thoại là năm 2879 TCN đến năm 1427 (khi nhà Hậu Lê được thành lập) và mang tên Đại Việt sử ký toàn thư. Sau đó, dù đã hoàn thành, Đại Việt sử ký toàn thư lại không được khắc in để ban hành rộng rãi mà tiếp tục được nhiều đời sử quan trong Quốc sử quán sửa đổi, bổ sung và phát triển thêm. Khoảng niên hiệu Cảnh Trị (1663 – 1671) đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một nhóm văn quan, đứng đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, đồng thời sai biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử của nhóm Phạm Công Trứ, gồm 23 quyển, được đem khắc in để phát hành nhưng công việc chưa xong, phải bỏ dở. Khoảng niên hiệu Chính Hòa (1680 – 1705) đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một nhóm văn quan, đứng đầu là Tham tụng Lê Hy, tiếp tục khảo đính bộ sử của nhóm Phạm Công Trứ, đồng thời biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ quốc sử này …

Bài viết liên quan:  VÌ ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Chi tiết thông tin cho Đại Việt sử ký toàn thư – Wikipedia tiếng Việt…

Đại Việt Sử Ký Toàn ThưĐại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên… soạn thảo (1272 – 1697).

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 – 1992).
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Mục lục

Lời giới thiệu (Nguyễn Khánh Toàn)
Lời nhà xuất bản
TÁC GIẢ – VĂN BẢN – TÁC PHẨM (GS PHAN HUY LÊ)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 1: Hồng Bàng, An Dương Vương
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 2: Kỷ Nhà Triệu (207 – 110 TCN)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 3: Kỷ Thuộc Hán (110 TCN – 226)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 4: Thuộc Tấn – Tống – Tề – Lương. Lý Nam Đế (227 – 602)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 5: Thuộc Tuỳ – Đường. Nhà Ngô (603 – 967)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 1: Nhà Đinh. Nhà Tiền Lê (968 – 1009)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 2: Nhà Lý (1009 – 1054)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 3: Nhà Lý (1054 – 1138)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 4: Nhà Lý (1138 – 1225)

Bài viết liên quan:  Nghệ thuật cách chinh phục đàn ông, kinh nghiệm quyến rũ

DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 5: Nhà Trần (1225 – 1293) … Phần 1
Phần 2
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 6: Nhà Trần (1294 – 1329)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 7: Nhà Trần (1330 – 1377)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 8: Nhà Trần. Nhà Hồ (1378 – 1406)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 9: Nhà Hậu Trần (1407 – 1417)

DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 10: Khởi nghĩa Lam Sơn. Nhà Hậu Lê (1418 – 1433) … Phần 1
Phần 2

DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 11: Nhà Hậu Lê (1433 – 1459) … Phần 1
Phần 2

DVSK Bản Kỷ Thực Lục 12: Nhà Hậu Lê (1460 – 1472) … Phần 1
Phần 2

DVSK Bản Kỷ Thực Lục 13: Nhà Hậu Lê (1473 – 1497) … Phần 1
Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 14: Nhà Hậu Lê (1497 – 1509)

DVSK Bản Kỷ Thực Lục 15: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1509 – 1532) … Phần 1
Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 16: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1533 – 1572)

Bài viết liên quan:  Chuyện tiền bạc trong tình yêu, tiền có mua được tình yêu không

DVSK Bản Kỷ Tục Biên 17: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1573 – 1599) … Phần 1
Phần 2
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 18: Vua Lê chúa …

Chi tiết thông tin cho Đại Việt Sử Ký Toàn Thư…

Đại Việt sử ký toàn thư – Wikipedia

The Đại Việt sử ký toàn thư (Hán tự: 大越史記全書; Vietnamese: [ɗâːjˀ vìət ʂɨ᷉ kǐ twâːn tʰɨ]; Complete Annals of Đại Việt) is the official national chronicle of the Vietnamese state, that was originally compiled by the royal historian Ngô Sĩ Liên under the order of the Emperor Lê Thánh Tông and was finished in 1479 during the Lê period. The 15-volume book covered the period from Hồng Bàng Dynasty to the coronation of Lê Thái Tổ, the first emperor of the Lê Dynasty in 1428. In compiling his work, Ngô Sĩ Liên based on two principal historical sources which were Đại Việt sử ký by Lê Văn Hưu and Đại Việt sử ký tục biên by Phan Phu Tiên. After its publication, Đại Việt sử ký toàn thư was continually supplemented by other historians of the royal court such as Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ and Lê Hi. Today the most popular version of Đại Việt sử ký toàn thư is the Nội các quan bản edition which was completed in 1697 with the additional information up to 1656 during the reign of the Emperor Lê Thần Tông and the Lord Trịnh Tráng. Đại Việt sử ký toàn thư is considered the most important and comprehensive historical book. The chronicle, which was modeled after Sima Qian’s Records of the Grand Historian, provides a chronological historical narration beginning with the legendary Hồng Bàng dynasty (2888 BCE?) and continuing to the founding of the house of Lê in 1428.

Bài viết liên quan:  Hãy sống thật đơn giản và cuộc đời của bạn sẽ trở nên ý

History of compilation[edit]

Đại Việt sử ký

During the Fourth Chinese domination, many valuable books of Đại Việt were taken away by the Ming Dynasty including Lê Văn Hưu‘s Đại Việt sử ký (大越史記, Annals of Đại Việt), the official historical text of the Trần Dynasty and the most comprehensive source of the history of Vietnam up to that period.[2][3] However, the contents of the Đại Việt sử ký and Lê Văn Hưu’s comments about various historical events was fully collected by the historian Phan Phu Tiên in writing the first official annals of the Lê Dynasty after the order of the Emperor Lê Nhân Tông in 1455.[6] The new Đại Việt sử ký of P…

Chi tiết thông tin cho Đại Việt sử ký toàn thư – Wikipedia…

Đọc sách truyện Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên online | Full Lịch sử

– Không tiết lộ nội dung truyện. Người sau đọc rất mất hứng.

Bài viết liên quan:  5 BÀI HỌC HAY NHẤT Ở TRƯỜNG ĐỜI

– Không giục nếu truyện đăng đều theo đúng tiến độ được thông báo.

– Dùng lời lẽ văn minh và góp ý theo hướng tích cực để tác giả, dịch giả có thêm động lực.

Chi tiết thông tin cho Đọc sách truyện Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên online | Full Lịch sử…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư | Tiki

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ quốc sử danh tiếng, một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam nghìn năm văn hiến. Đó là bộ sử cái, có giá trị nhiều mặt, gắn liền với tên tuổi các nhà sử học nổi tiếng như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy…

Việc phát hiện bản in xưa nhất của bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản Nội các quan bản, năm Chính Hòa thứ 18, tức năm 1697 có một ý nghĩa đặc biệt. Bộ sách đã được ra mắt bạn đọc vào những năm 90 của thế kỷ trước và từng được tái bản trong những năm gần đây.

Bài viết liên quan:  Hạt đười ươi

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)……..

Chi tiết thông tin cho Đại Việt Sử Ký Toàn Thư | Tiki…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lịch sử – Hồi ký,Đọc truyện trực tuyến, đọc truyện online, doc truyen truc tuyen, doc truyen online, đọc truyện, doc truyen, thư viện online, thư viện trực tuyến

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Đại Việt Sử Ký Toàn Thư này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan khác như Nghệ thuật sống

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục Sống tốt hơn để tham khảo kinh nghiệm sống khác.
Nếu có ích, hãy chia sẻ:
Chuyên mục: Nghệ thuật sống