Word cho Microsoft 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm…Ít hơn

Trong Word, bạn có thể chèn ký hiệu toán học vào phương trình hoặc văn bản bằng cách sử dụng công cụ phương trình.

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm vào mũi tên bên dưới Phương trình, rồi bấm vào Chèn Phương trình Mới.

  2. Bên dưới Công cụ Phương trình, trên tab Thiết kế, trong nhóm Ký hiệu, bấm vào mũi tên Xem thêm.

  3. Bấm vào mũi tên bên cạnh tên của bộ ký hiệu, rồi chọn bộ ký hiệu mà bạn muốn hiển thị.

  4. Bấm vào ký hiệu mà bạn muốn chèn.

Bộ ký hiệu sẵn có

Bộ ký hiệu toán học sau đây sẵn có trong nhóm Ký hiệu ở Word. Sau khi bấm vào mũi tên Xem thêm, hãy bấm vào menu ở đầu danh sách ký hiệu để xem từng nhóm ký hiệu.

Bài viết liên quan:  Air conditioner Daikin FTXM25HVMV

Bộ ký hiệu

Tập con

Định nghĩa

Toán học Cơ bản

Không có