Bát Chánh Đạo có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website hayvuisong.com sẽ tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Bát Chánh Đạo trong bài viết này nhé!

Video: Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo

Bạn đang xem video Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo được cập nhật từ kênh Hung Nguyen từ ngày 05:07:40 14/07/2017 với mô tả như dưới đây.

Bài viết liên quan:  Đức năng thắng số phận nhân định thắng thiên

Lời Dạy Của Đức Phật -Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo
† Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/gnkiQh
https://is.gd/SruPjZ
Để Xem Thêm Nhiều Truyện Phật giáo Hay Khác
† Hại Người Thành Hại Mình https://is.gd/V8Sl24
† Mê Tín Cuồng Tín Trong Các Chùa https://is.gd/FGI3sZ
† Nhân Quã 3 Đời https://is.gd/2QtlJJ
† Phật Ở Trong Tâm https://goo.gl/xQ6ufw
† Đời Là Vô Thường https://goo.gl/rdmn48

Một số thông tin dưới đây về Bát Chánh Đạo:

Bát chính đạo – Wikipedia tiếng Việt

Một phần của loại bài về
Phật giáo
 Cổng thông tin Phật giáo

Bát chính đạo (zh. bāzhèngdào 八正道, ja. hasshōdō, sa. aṣṭāṅgika-mārga, pi. aṭṭhāṅgika-magga, bo. `phags lam yan lag brgyad འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་) là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ (sa. duḥkha), là chân lí cuối cùng của Tứ diệu đế. Bát chính đạo là một trong 37 Bồ-đề phần (zh. 三十七菩提分) hay 37 giác chi (sa. bodhipākṣika-dharma).
Bát chánh đạo được chú giải rõ qua dịch phẩm ” Con Đường Cổ Xưa ” .“Con Ðường Cổ Xưa” đã cố gắng giúp người học Phật tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật. Thông suốt được những điểm giáo lý này có thể được xem như đã thâm nhập toàn bộ con đường giác ngộ giải thoát của Ðức Phật.

Bài viết liên quan:  10 công trình lịch sử của Sài Gòn (P1)

Bát chính đạo bao gồm:

 1. Chánh kiến (zh. 正見, pi. sammā-diṭṭhi, sa. samyag-dṛṣṭi, bo. yang dag pa`i lta ba ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་): Gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí vô ngã.
 2. Chánh tư duy (zh. 正思唯, pi. sammā-saṅkappa, sa. samyak-saṃkalpa, bo. yang dag pa`i rtog pa ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་): Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lí một cách không sai lầm.
 3. Chánh ngữ (zh. 正語, pi. sammā-vācā, sa. samyag-vāk, bo. yang dag pa`i ngag ཡང་དག་པའི་ངག་): Không nói dối hay không nói phù phiếm.
 4. Chánh nghiệp (zh. 正業, pi. sammā-kammanta, sa. samyak-karmānta, bo. yang dag pa`i las kyi mtha` ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་): Tránh phạm giới luật.
 5. Chánh mệnh (zh. 正命, pi. sammā-ājīva, sa. samyag-ājīva, bo. yang dag pa`i `tsho ba ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་): Tránh các nghề nghiệp liên quan đến sát sinh (giết hại sinh vật) như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện.
 6. Chánh tinh tiến (zh. 正精進, pi. sammā-vāyāma, sa. samyag-vyāyāma, bo. yang dag pa`i rtsal ba ཡང་དག་པའི་རྩལ་བ་): Phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu.
 7. Chánh niệm (zh. 正念, pi. sammā-sati, sa. samyak-smṛti, bo. yang dag pa`i dran pa ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་): Tỉnh giác trên ba phương diện Thân, Khẩu, Ý;
 8. Chánh định (zh. 正定, pi. sammā-samādhi, sa. samyak-samādhi, bo. yang dag pa`i ting nge `dzin ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་): Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian (sa. arūpa-samādhi).
Bài viết liên quan:  Bạn Là Ai- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Bát chính đạo không nên hiểu là những “con đường” riêng biệt. Theo Ba môn học, hành giả phải thực hành Giới (pi. sīla, sa. śīla, các chính đạo từ thứ 3 tới thứ 5), sau đó là Định (pi., sa. samādhi, các chính đạo từ thứ 6 đến thứ 8) và cuối cùng là Huệ (pi. paññā, sa. prajñā, các chính đạo số 1 và 2). chính kiến 1 là điều kiện tiên quyết để đi vào Thánh đạo (sa. āryamārga) và đạt tới Niết-bàn.

Phật giáo Đại thừa hiểu Bát chính đạo có phần khác với Tiểu thừa. Nếu Tiểu thừa xem Bát chính đạo là con đường dẫn đến Niết-bàn thì Đại thừa đặc biệt coi trọng sự giải thoát khỏi Vô minh để giác ngộ tính Không (sa. śūnyatā), là thể tính của mọi sự vật. Trong tinh thần đó, Luận sư Thanh Biện (sa. bhāvaviveka) giải thích như sau:

Bài viết liên quan:  Lý Trí Là Gì- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

 1. Chính kiến là tri kiến về Pháp thân (Tam thân).
 2. Chính tư duy là từ bỏ mọi chấp trước.
 3. Chính ngữ là thấu hiểu rằng pháp vượt trên mọi ngôn ngữ.
 4. Chính nghiệp là tránh mọi hành động tạo nghiệp, kể cả thiện nghiệp.
 5. Chính mệnh là tri kiến rằng, tất cả các Pháp (sa. dharma, pi. dhamma) không hề sinh thành biến hoại.
 6. Chính tinh tiến là an trú trong tâm thức vô sở cầu.
 7. Chính niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có-không (hữu-vô).
 8. Chính định là giữ tâm vô phân biệt bằng cách vô niệm.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Fo Guang Ta-tz’u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz’u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch’u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ Điển. Phật Quang Đại Từ Điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: nhà xuất bản Phật Quang, 1988.)
 • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
Bài viết liên quan:  Độc Đoán Là Gì- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Chi tiết thông tin cho Bát chính đạo – Wikipedia tiếng Việt…

Bát chánh đạo là gì? Gồm những gì? Ứng dụng trong cuộc sống – Chia Sẻ Đạo Phật

Trong cuốn “trái tim của bụt” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi giảng giải về “Đạo đế, Bát chánh đạo” đã đưa ra một ví dụ về con đường đưa tới sự giải thoát và an lạc. Thiền sư đã rút ra rằng: “Đạo không tách rời khỏi cuộc sống hiện thực của chúng ta, trong đó có những khổ đau mà chúng ta đã và đang trải qua. Đạo không phải tự trên trời rơi xuống đất. Đạo tức là con đường tìm ra ngay trong hoàn cảnh đau khổ”…

Bàn về Bát chánh đạo, thiền sư căn dặn: “Chúng ta phải nhớ rằng đạo là phương pháp hành trì liên hệ mật thiết đến những khổ đau có thực của chúng ta”. Vậy thực tế nội dung Bát chánh đạo – con đường chuyển hóa đưa tới sự giải thoát và an lạc trong giáo lý nhà Phật là gì?

Bài viết liên quan:  Mưa chiều miền Trung

Bát chánh đạo là gì?

Trong bài giảng pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển, ngài đã nhắc đến Đạo đế – một trong bốn chân lý của Tứ Diệu đế. Theo đó, để chứng ngộ được Đạo đế, giải thoát khỏi kiếp luân hồi và bước từng bước đến cõi niết bàn thì cần phải tu tập theo Bát Chánh Đạo.

Bát Chánh đạo hay Bát Chính đạo, Bát Thánh đạo (tiếng Phạn là: āryāstāngika – mārga) có nghĩa là con đường chân chính chia làm tám chi, là giáo lý căn bản được đề cập trong Đạo đế. Con đường tám chi đó bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.

Trong Phật giáo, con đường tám chi trong bát chánh đạo thường được biểu tượng bằng hình vẽ một chiếc bánh xe có 8 nan hoa.

Bài viết liên quan:  Nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi

Nội dung của con đường tám chi trong bát chánh đạo:

Chánh kiến

Chánh kiến là nhánh đầu tiên của con đường giải thoát đến sự an lạc. “Chánh” tức là ngay thẳng, là đúng đắn, “Kiến” là thấy, là nhận thức, sự nhận biết. “Chánh kiến” được hiểu là sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt của trí tuệ.

Theo Đức Phật, việc đầu tiên trên con đường Bát Chánh đạo là phải hiểu đúng vì nó ảnh hưởng đến sự nhận thức bây giờ và sau này của chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan. Chánh kiến không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc “biết” lý thuyết mà nó còn là “hiểu” đến tượng tận, đặt sự “biết” trong chín…

Chi tiết thông tin cho Bát chánh đạo là gì? Gồm những gì? Ứng dụng trong cuộc sống – Chia Sẻ Đạo Phật…

Bát Chánh Đạo

Bài viết liên quan:  Nguyễn Trường Tộ- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

BÁT CHÁNH ĐẠO
Huệ Giáo

I/ Mở đề:

Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạogiáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ thừa Phật giáo.

Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát thánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm tám chi: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệmChánh định.

II/ Nhập đề:

A- Định nghĩa:

Bát chánh đạocon đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc, giải thóat, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến Niết bàn, Phật quả.

Bài viết liên quan:  Ngõ Nhỏ Phố Nhỏ Nhà Tôi Ở Đó- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

B- Nội dung Bát chánh đạo:

1-Chánh kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốthợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.

-a. Hiểu biết chân chánh:

-Hiểu biết tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian này đều do nhân duyên sanh, không trường tồn và luôn luôn biến diệt.

Nhận thức rõ nhân quả- nghiệp báo để hành động.

Nhận thứcgiá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh.

Nhận thức rõ Khổ- Vô thường- Vô ngã của vạn pháp.

Nhận thức rõ tất cả chúng sanh cùng một bản thể thanh tịnh.

Nhận thức rõ Tứ đế- Thập nhị nhân duyên, không chấp thường , chấp đọan.

-b. Hiểu biết không chân chánh:

Bài viết liên quan:  Đừng làm tổn thương chính mình

– Chấp Thượng đế tạo vật, không tin lý nhân quả nghiệp báo.

– Phủ nhận mọi sự vật hiện hữu, không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh.

– Chấp vào thành kiến; quan niệm không bình đẳng giữa người …

Chi tiết thông tin cho Bát Chánh Đạo…

Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

GN – Trong Kinh tạng Nikaya, khi Đức Phật nói trực tiếp về Bát Chánh đạo, thì lộ trình theo thứ tự là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định, hay nói gọn lộ trình đó là Tuệ – Giới – Định.

Một người phàm phu muốn có được Trí tuệ, thì trước hết phải nghe giảng từ bậc Chánh Đẳng Giác… – Ảnh minh họa của pixabay

Lại những có những đoạn kinh, cụ thể là trong kinh Đại bát Niết-bàn và một số kinh khác, Ngài lại nói lộ trình là Giới – Định – Tuệ, và đây cũng chính là lộ trình mà hầu như tất cả mọi người học Phật tin tưởng và thống nhất. Còn khi nói về Năm căn và Năm lực, Thế Tôn lại nói theo thứ tự là Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ hay nói gọn là Niệm – Định – Tuệ. Vậy giữa ba cách thuyết minh này xét theo lộ trình sinh diệt (nhân quả) giữa các chi phần, có điều gì mâu thuẫn nhau chăng? Để hiểu đúng thì cần phải phân tích rõ từng cách thuyết minh:

Bài viết liên quan:  Bạn Là Ai- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

I. Lộ trình Tuệ – Giới – Định

Trong hầu hết các bản kinh Nikaya nói đầy đủ về tám chi phần của Bát Chánh đạo, Đức Phật đều bắt đầu với chi phần Chánh kiến và kết thúc là Chánh định, ví như đoạn này trong kinh Chuyển pháp luân:

“Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định” (Kinh Tương ưng bộ, tập V, phẩm Chuyển pháp luân).

Chúng ta cần phải hiểu rằng, từ cổ chí kim, Đức Phật Gotama là người độc nhất vô nhị trên thế gian này không thầy chỉ dạy mà tự mình tìm ra chân lý, đó là Tứ Thánh đế và lý Duyên khởi. Không những tự mình tìm ra chân lý để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc sống là giải thoát khỏi mọi khổ đau, mà Ngài còn chỉ dạy cho rất nhiều người khác con đường đó để cho họ cũng được giải thoát như Ngài. Còn ngoài ra, không có bất cứ một ai có khả năng đó.

Bài viết liên quan:  Nguyễn Trường Tộ- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống

Các vị Phật Độc giác trong quá khứ cũn…

Chi tiết thông tin cho Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo…

Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo Phần 1

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Bát Chánh Đạo

Buddha’s, teachings”, Lời Dạy Của Đức Phật Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo, Lời Dạy Của Đức Phật, loi day cua duc phat, tu dieu de va bat chanh dao, loi day cua duc phat tu dieu de va bat chanh dao, tu dieu de va bat chanh dao nhung loi phat day, ”tứ diệu đế và bát chánh đạo”, bát chánh đạo, Stt Cuộc Sống, stt cuoc song, truyện phật giáo hay nhất, ”a di đà phật”, nhung loi phat day tu dieu de va bat chanh dao, sinh lao benh tu

Bài viết liên quan:  Đừng làm tổn thương chính mình

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Bát Chánh Đạo này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan khác như Nghệ thuật sống

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về Bát Chánh Đạo trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục Sống tốt hơn để tham khảo kinh nghiệm sống khác.
Nếu có ích, hãy chia sẻ:
Chuyên mục: Nghệ thuật sống