• Đỗ Ngọc Thảo
  • Gửi cho BBC từ Phnom Penh

15 tháng 1 2019

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Người dân Campuchia vẫy tay chào binh lính Việt Nam rời Campuchia vào tháng 9/1989, kết thúc 11 năm Việt Nam đóng quân ở đất nước này.

Ngày 7/1 hàng năm được kỷ niệm là ngày Toàn thắng nhân ngày Campuchia giải phóng khỏi chế độ Khmer đỏ.

Bài viết liên quan:  Sống mạnh mẽ và lạc quan để vượt lên hoàn cảnh

Và năm nay, Thủ tướng Samdech Hunsen đã có bài phát biểu dài, nhấn mạnh: “Đây là ngày sinh thứ hai của đất nước.”

Tuy nhiên, với nhiều người dân Campuchia, ngày 7/1/1979 cũng là ngày đánh dấu “kỷ nguyên lệ thuộc của Campuchia vào người Việt”.

VN giải phóng Campuchia để lập nhà nước thân Hà Nội

Tờ báo New York Times vào 1988 ghi nhận rằng, các nước Mỹ, Trung Quốc, và nhiều nước phương Tây khác đều biết đến tội ác này và họ đã không làm gì, thậm chí còn hỗ trợ Pol Pot súng ống, đạn dược, vũ khí, lương thực, và ủng hộ đại diện Khmer đỏ trên trường quốc tế.

Việt Nam – và duy nhất Việt Nam, tờ báo này nhấn mạnh – là lực lượng duy nhất đẩy Pol Pot ra khỏi Campuchia và chấm dứt nạn diệt chủng.

Tuy nhiên, phần lớn sử gia thế giới đồng ý rằng việc quân đội Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh không phải nhằm mục đích nhân đạo, thay vào đó, là để lập nên một nhà nước “thân” với Việt Nam (thay cho Khmer Đỏ) sẽ hoàn toàn có lợi cho an ninh Việt Nam.

Bài viết liên quan:  Những lời Phật dạy về chữ hiếu

Với nhiều người Campuchia, 10 năm Việt Nam đóng quân tại Campuchia là khoảng thời gian Việt Nam “xâm lấn” Campuchia với tham vọng bá chủ Đông Dương.

“Giống như nhà hàng xóm của bạn bị dột. Bạn sang giúp, giúp xong rồi về chứ chớ ở lại lâu quá thì…,” một người dân Campuchia nói.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một người lính Việt Nam trở về TP Hồ Chí Minh sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào tháng 9/1989

Một người lính Việt Nam trở về TP Hồ Chí Minh sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào tháng 9/1989

Từ “Đội quân Nhà Phật”, chỉ trong vòng vài tháng, quân đội Việt Nam đã không được chào đón hay hoan nghênh ở Campuchia.

Một nhà nước mới được dựng lên, bao gồm Heng Samrin, tướng cũ Khmer Đỏ, Issarak, v…

Bài viết liên quan:  NHỮNG ĐIỀU MÀ CON GÁI MUỐN CON TRAI HIỂU (PHẦN 1)